Algemene voorwaarden


Snoei- en snipperbedrijf Klein is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdig of niet volledig uitvoeren van de opdracht overeenkomstig de overeenkomst, tenzij kan worden aangetoond dat dit niet, niet tijdig of niet volledig uitoefenen overeenkomstig de overeenkomst onder desbetreffende omstandigheden bij normale vakkennis en bij normale bedrijfsvoering niet was voorgevallen. Alsdan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Snoei- en snipperbedrijf Klein voor de schade wordt uitgekeerd.

download algemene voorwaardenGerben Klein

Westerhuizingerweg 8

7707 RH Balkbrug

Telefoonnummer: 06-28850178

E-mailadres: info snipperbedrijfklein.nl


© ceesjos verbeek 2014